2021: een terugblik

 

 

Het jaar 2022

De gevolgen van de oorlog in Oekraïne hebben onze werkzaamheden in 2022 getekend. De grote stroom aan vluchtelingen – mannen, vrouwen, kinderen – die gevlucht uit hun thuisland een veilig onderkomen zochten. Ontsnapt aan de oorlog, het geweld, de vernielingen en angst en dan toch moed en kracht vinden om in een vreemd land een tijdelijke nieuwe start te maken. We zijn dankbaar dat we vanuit een aantal opvanglocaties in onze regio deze mensen zorg, begeleiding en rust mochten en mogen bieden.

Het Leger des Heils is er voor mensen in kwetsbare omstandigheden. Vanuit onze geloofsovertuiging voelen we een grote betrokkenheid bij al onze deelnemers en bieden we op talloze manieren hulp. Daarover leest u meer in dit jaarbericht.

Samen zijn we sterk

Wij werkten in 2022 samen met vele zorgpartners en gemeenten. Een prachtig voorbeeld is het initiatief ‘Buurts’ in Haarlem dat in 2022 handen en voeten kreeg. Daarbij komen formele zorg en informele zorg bijeen, met als doel samen mens, buurt en stad sterker te maken.

De samenwerking tussen de collega’s in onze uitgestrekte regio heeft in 2022 nog meer vorm gekregen. Na de coronapandemie konden we elkaar weer echt ontmoeten! Dat leverde mooie gesprekken en nieuwe inzichten op, die van toegevoegde waarde zijn voor de zorg en begeleiding van onze deelnemers.

Geloof, denken en doen!

In 2023 gaan we nog meer inzetten op het werken vanuit de 4V’s: veiligheid, vertrouwen, verbinding en verantwoordelijkheid. We hebben er alle vertrouwen in dat we hiermee de samenwerking – intern en extern – verder versterken. 

Onze basis is krachtig: geloof, denken en doen (en dat doen we ook weleens buiten de gebaande paden). We zijn trots op al onze collega’s dat zij dagelijks vanuit deze basis onze deelnemers ondersteunen bij het herstel van het gewone leven.

Marc Verberg, Martine Mol – van den Dool en Arco Kortleve

Directie Leger des Heils W&G Noordwest

 

 

Oorlog én geloof,
hoop en liefde!

Oorlog én geloof, hoop en liefde

Donderdag 24 februari 2022. Russische troepen vielen Oekraïne binnen. In de weken erna sloegen miljoenen Oekraïners op de vlucht naar het Westen.

Al snel werd duidelijk dat tienduizenden vluchtelingen naar Nederland zouden komen. Leger des Heils regio Noordwest realiseerde, in samenwerking met gemeenten in de regio, zo’n 1.300 opvangplekken en bood zorg en begeleiding aan Oekraïense vluchtelingen.

Op de vlucht

“Je waardeert pas wat je hebt als je het verliest”

Ze waren veel liever in Oekraïne gebleven, maar het oprukkende geweld dwong hen het land uit. Karyna Bohdan (23) en Serhiy Levytskiy (60) vertellen hoe het is om Kerst te vieren in Nederland. Maar hoe vind je vrede als je land in puin ligt?


Karyna (23) deelt samen met haar 16-jarige broertje een hut op een riviercruiseschip in Haarlem.
“We lieten mijn ouders en jongste broertje achter, op weg naar een land waar ik niemand kende of vertrouwde. Via een Haarlems gastgezin kwamen we op dit schip terecht. Ik leef met de dag. Ooit bouwen we ons land weer vol trots op. Deze oorlog kan niet eeuwig duren.”


Serhiy (60) woont sinds kort aan boord van cruiseschip Cezanne in Zaandam, samen met zijn vrouw.
“We wilden niet vertrekken, maar mijn zoon Max bleef maar aandringen. Binnen een dag konden we op dit schip in Zaandam terecht. Mijn mond viel open. Het personeel en de medewerkers van het Leger des Heils behandelen ons als goden. Veel Oekraïners proberen direct werk te vinden. Om iets terug te kunnen doen. Zelf werk ik op het schip als vertaler. Ik help iedereen, omdat ik weet hoe fijn dat is. Na veel onrustige maanden heb ik nu vrede gevonden. Een blauwe lucht, stilte, tijd om na te denken en te lezen, glimlachen naar vrienden: dat is vrede.”

> Lees hier hun hele verhaal

Opvanglocaties in Noordwest

“Mouwen opstropen en los”

Sinds de inval van Rusland in Oekraïne vangt Leger des Heils regio Noordwest vluchtelingen op. Er is, en er wordt, hard gewerkt om vluchtelingen zo goed mogelijk op te vangen. Hoe zorg je in korte tijd voor voldoende opvanglocaties? Hoe was het om alles uit de handen te laten vallen en aan de slag te gaan met de opvang van vluchtelingen?

 

“Daklozen hielpen mee bedden die over waren op te laden in de auto. Voor de ander”

Al op 25 februari 2022 begon de telefoon van Jan van Oosten (manager) te rinkelen. Iedereen wilde iets doen. Samen aan de slag, de schouders eronder. Iedereen, ondersteunde afdelingen zoals Human Resources, Facilitair en Communicatie, blijft doorpakken. Ook wanneer het langer duurt.

> Podcast over de opvang voor Oekraïense vluchtelingen (juni 2022)

 

 

Wie we zijn en
wat we doen

Wie zijn wij?

Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg is – met meer dan 70 locaties in regio Noordwest – werkzaam in de centrumgemeenten Alkmaar, ‘s-Gravenhage, Delft, Den Helder, Haarlem, Hoorn, Leiden, Purmerend en Zaanstad.

 

Voor wie werken wij?

Het Leger des Heils komt op voor mensen in kwetsbare omstandigheden en in de meest uiteenlopende situaties. Van schoolverlaters en tienermoeders tot zorgmijders en zelfstandig wonende volwassenen. Voor al deze mensen staan wij klaar.

 

Hoe werken wij?

Wat heeft onze doelgroep het meest nodig? Welke knelpunten zijn er? Zodra we dat in kaart hebben gaan we aan de slag. Wij, medewerkers van het Leger des Heils, zijn echte aanpakkers. We geloven dat dat belangrijk is voor een goede hulpverlening. Samen werken we aan herstel en toekomstperspectief van de deelnemer.

 

Wat doen wij?

Ons zorg- en begeleidingsaanbod bestaat uit:

Ambulante begeleiding

Sommige mensen of gezinnen hebben wat ondersteuning nodig bij het zelfstandig wonen. Onze professionals begeleiden hen thuis om hun zaken op orde te krijgen. Vormen van ambulante begeleiding zijn:

 • Grijs Genoegen: voor ouderen
 • Housing First: woning met ambulante begeleiding
 • In Balans: specialistische ambulante ondersteuning (langdurig)
 • Voortgang: specialistische ambulante ondersteuning (tijdelijk)
 • Mobiele schoonmaak: schoonmaken van ernstig vervuilde woningen
 • Ambulante Forensische Zorg: met elkaar werken aan een delictvrij leven

Beschermd wonen

Als de hulpvraag complex is, is het soms beter dat iemand intern woont. Dat kan bij ons via:

 • Domus en Domus+: voor mensen met een verslaving en psychiatrische problematiek
 • Huis en Haard: voor mensen met psychiatrische problematiek
 • Vast en verder: voor jongeren en jongvolwassenen
 • Zij aan Zij: voor vrouwen en (tiener)moeders

Maatschappelijke opvang

In de maatschappelijke opvang kunnen mensen terecht die geen dak boven hun hoofd hebben. We bieden opvang op verschillende locaties in de regio en in verschillende vormen:

 • Dag- en nachtopvang: opvang voor dak- en thuisloze mensen
 • Winteropvang: permanente en tijdelijke nachtopvang
 • Herstart: kortdurende opvang voor volwassenen
 • Veldwerk en Street Level: hulp aan mensen die op straat leven of zorg mijden

 

“Ik ben heel dankbaar dat ik zo goed ben opgevangen.”

(Albertino, bewoner permanente winteropvang)

Hope is on the way!

Met de Street Level bus gaat ons team van veldwerkers zo’n drie keer per week in Den Haag en omgeving op pad. Naar de plekken waar we dak- en thuisloze mensen kunnen vinden. We bieden direct praktische hulp: onze bus zit vol met praktische dingen. Denk aan ondergoed, slaapzakken kleding, tandenborstels, maandverband, wc-papier, flesjes water en meer. We gaan een gesprek aan en bieden een luisterend oor. Door dat persoonlijke contact willen we deze groep mensen verder helpen: naar een opvang of andere hulpverlening. Met als doel: een passend thuis en herstel van het gewone leven.

> Lees in dit artikel meer over hoe Martinus door Street Level zijn leven weer op de rails kreeg.

> Manager Jan van Oosten vertelt in dit artikel over hoe we ruim 2 jaar geleden zijn begonnen met Street Level.

> Lees dit artikel en ga mee op pad met onze veldwerkers van Street Level.

Jeugdhulp en gezinsondersteuning

Soms lukt het ouders niet om de verantwoordelijkheid voor de opvoeding van hun kinderen alleen te dragen. Wij ondersteunen hen daarbij:

 • 10 voor Toekomst: intensieve ambulante gezinsbegeleiding
 • Kinder- en Jeugdcoaching: coaching op sociaal-emotioneel gebied
 • JongLeren: hulp voor kinderen en jongeren
 • Kort & Krachtig: gezinsgericht intensief samenwerken aan een veilige toekomst
   

   

  “Het kost zo weinig, maar betekent zoveel: een bemoedigend woord, een uitgestoken hand. Zomaar met je hart iets voor iemand doen, vanuit liefde en compassie”

  (Dre, ambulant jongerencoach)

50I50 Workcenter

Het Leger des Heils biedt meerdere arbeidsmatige dagbestedingsactiviteiten. Dat geeft deelnemers die bezig zijn met het herstel van hun leven houvast, een zinvolle daginvulling en een mogelijkheid te kunnen participeren.  

De begeleiders van 50I50 Workcenter helpen deelnemers om hun talenten te (her)ontdekken en nieuwe vaardigheden te leren. Dat doen ze in een prettige en veilige omgeving. Binnen het competentiegerichte programma ‘Doen, Gaan, Baan’ zetten de deelnemers stappen naar volledig zelfstandig werken, bouwen ze aan eigenwaarde en zelfvertrouwen. Op de 3 locaties aan de Koperwerf, Poolsterstraat en Binckhorstlaan in Den Haag kunnen deelnemers werken aan hun werknemersvaardigheden in de 50|50 labels: Clean, Green, Bike, Packaging, Laundry, Sock, Logistics, Tech en Beans.

Beans, Outfits en Bikes (B.O.B.)

Ook Beans, Outfits en Bikes (B.O.B.) aan de Binckhorstlaan 287 in Den Haag is een onderdeel van 50|50 Workcenter. Er wordt (h)eerlijke koffie verkocht. Fairchain en bereid door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Begeleiding in de Kleinschalige Voorziening Justitiële Jeugd (KVJJ)

Deze voorziening biedt ruimte aan acht jongeren tussen de 12 en 23 jaar. Ze wonen hier in preventieve hechtenis of detentie, of voor het laatste deel van hun detentie/PIJ-maatregel. In de KVJJ staat het herstel van het gewone leven centraal. De 24-uurs begeleiding, ondersteuning en beveiliging is erop gericht dat de jongeren een sterker verantwoordelijkheidsgevoel ontwikkelen. Er is minder beveiliging dan in een reguliere justitiële jeugdinrichting, maar wel veel toezicht.

> Een kijkje nemen in de KVJJ: beluister deze podcast of bekijk dit filmpje

 

 

Voor wie doen we het

Voor wie doen we het

Ook in 2022 hebben we in onze regio, van Den Haag tot aan Texel, hulp en begeleiding kunnen bieden aan mensen die dit hard nodig hadden. Het Leger des Heils is er voor de mensen zonder helper. Omdat we vinden dat elk mens ertoe doet. Niemand uitgezonderd.

Talentenfestival

Op 13 mei 2022 vond het Talentenfestival van Leger des Heils regio Noordwest in Theater De Meerse in Hoofddorp plaats. Een groep deelnemers uit onze regio kreeg de kans om hun talenten te laten zien aan een enthousiast publiek. Er kwam van alles voorbij: van zang en het bespelen van instrumenten tot spoken word, van dans tot schilderkunst, van een DJ tot gedichten. De presentatie door Jörgen Raymann maakte het plaatje compleet. Het was een geweldige avond voor de deelnemers, voor hun begeleiders en voor het publiek!

Aftermovie Talentenfestival Leger des Heils Noordwest
(Door: PRM Project Audio & Video)

Ambulante begeleiding: 1.606 deelnemers
(inclusief deelnemers met eigen huisvesting)

50|50 Workcenter: 185 deelnemers

 

Dagopvang: 229 bezoekers

 

Nachtopvang: 129 bezoekers

 

Bewoners locaties: 1.361 deelnemers

 

Opvangplekken oorlogsvluchtelingen
Oekraïne: 1.285 mensen

 

Permanente winteropvang:
verblijf voor 120 deelnemers
Winterkouderegeling:
nachtopvang voor 100 deelnemers

Dankbaar voor: 176 vrijwilligers

In dienst: 840 medewerkers

 

Nachtopvang: 141 bezoekers

Bewoners locaties: 1.640 deelnemers

Corona noodopvang: 162 mensen

Gemiddelde beoordeling van deelnemers: 8

Dankbaar voor: 57 vrijwilligers

In dienst: 733 medewerkers

 

2022
een terugblik

Leger des Heils W&G Noordwest

 

 

Contact

Leger des Heils W&G Noordwest
Binckhorstlaan 287
2516 BC Den Haag
070 311 55 40
 

Volg ons op

 
 

Colofon

Fotografie: Willem Jan de Bruin Fotografie en beeldbank Leger des Heils
Ontwerp: Loep ontwerp, Arnhem